Hồ sơ năng lực

BIỂU ĐỒ NHÂN SỰ

Hầu hết trong số nhân viên của chúng tôi đều có trình độ cao, có kinh nghiệm và kỹ năng với kiến thức rộng về các lĩnh vực có liên quan. Bên cạnh đó, CÔNG TY TNHH MTV DV TM Và XD CƯỜNG THỊNH PHÁT có sự hiểu biết chuyên nghiệp và duy trì liên lạc với một số lượng lớn các chuyên gia cá nhân chuyên làm việc như các cộng sự trong các dự án cụ thể theo lịch trình của các dự án tương ứng.

Năng lực nhân sự

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN VÀ KỸ THUẬT

CÔNG NHÂN KỸ THUẬT