Công trình tiêu biểu

image_2021-11-24_094828

Công trình: NÂNG CẤP ĐÔ THỊ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ

  • 22 Tháng Mười Một
Công trình: NÂNG CẤP ĐÔ THỊ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ Hạng mục: RG – PW – 1.3 Nâng Cấp Cơ sở Hạ Tầng Khu LiA7 Thời Gian: 2014-2015 Nhà Thầu: CÔNG TY CPXD ĐÊ KÈ & PTNT HẢI DƯƠNG
image_2021-11-24_095451

Công Trình Dự án Vinpearl Phú Quốc giai đoạn 3,4 tại Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang

  • 22 Tháng Mười Một
Công Trình Dự án Vinpearl Phú Quốc giai đoạn 3,4 tại Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang. Thời Gian: 2014-2016 Chủ Đầu Tư: Tập Đoàn Vingroup Nhà Thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINPEARL PHÚ QUỐC
cong-trinh-kiem-soat-lu-vung-de-bao-nam-vam-nao-huyen-cho-moi-tinh-an-giang

ĐTXD công trình Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

  • 22 Tháng Mười Một
Công Trình Gói thầu số 58: Nâng cấp đê bao phân vùng, đê bao tiểu vùng kết hợp cống tròn - Phân vùng I, II, III, IV thuộc dự án: ĐTXD công trình Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Thời Gian: 2013-2014 Nhà Thầu: XÍ NGHIỆP 296 - CN TỔNG CÔNG TY 319
cong-trinh-trung-tam-ttba-hon-kien-luong-kien-giang

Công Trình Trung tâm TT.Ba Hòn, Kiên Lương, Kiên Giang

  • 22 Tháng Mười Một
Công Trình Trung tâm TT.Ba Hòn, Kiên Lương, Kiên Giang Thời Gian: 2012-2013 Chủ Đầu Tư: BQL Các Dự Án ĐT XD H.Kiên Lương, Kiên Giang Nhà Thầu: Công ty CPXDGT Phi Hải
image_2021-11-24_094715

Công Trình Khu đô thị Phú Cường, TP.Rạch Giá, Kiên Giang

  • 22 Tháng Mười Một
Công Trình Khu đô thị Phú Cường, TP.Rạch Giá, Kiên Giang Thời Gian: 2011-2020 Chủ Đầu Tư: Công ty CP Đầu Tư Phú Cường Kiên Giang Nhà Thầu: Công ty CP Đầu Tư Phú Cường Kiên Giang