Dự án đang thi công

image_2021-11-24_094828

Công trình: NÂNG CẤP ĐÔ THỊ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ

  • 22 Tháng Mười Một
Công trình: NÂNG CẤP ĐÔ THỊ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ Hạng mục: RG – PW – 1.3 Nâng Cấp Cơ sở Hạ Tầng Khu LiA7 Thời Gian: 2014-2015 Nhà Thầu: CÔNG TY CPXD ĐÊ KÈ & PTNT HẢI DƯƠNG
cong-trinh-trung-tam-ttba-hon-kien-luong-kien-giang

Công Trình Trung tâm TT.Ba Hòn, Kiên Lương, Kiên Giang

  • 22 Tháng Mười Một
Công Trình Trung tâm TT.Ba Hòn, Kiên Lương, Kiên Giang Thời Gian: 2012-2013 Chủ Đầu Tư: BQL Các Dự Án ĐT XD H.Kiên Lương, Kiên Giang Nhà Thầu: Công ty CPXDGT Phi Hải