Công Trình Khu đô thị Phú Cường, TP.Rạch Giá, Kiên Giang

 Công Trình Khu đô thị Phú Cường, TP.Rạch Giá, Kiên Giang
Thời Gian: 2011-2020
Chủ Đầu Tư: Công ty CP Đầu Tư Phú Cường Kiên Giang
Nhà Thầu: Công ty CP Đầu Tư Phú Cường Kiên Giang