04 Kỹ Sư Cầu Đường

- Tham gia Lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;
- Lậρ và quản lý hồ sơ dự toán xây dựng công trình;
- Bóc tách khối lượng dự toán;
- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật liên quan;
- Làm hồ sơ pháp lý, nghiệm thu, thanh quyết toán;
- Quản lý, soạn thảo các hợp đồng kinh tế với nhà thầu phụ
- Tổ chức thi công tại hiện trường;
- Giám sát tiến độ, chất lượng thi công các tổ đội;
- Đưa ra các biện pháp thi công tối ưu, đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ;
- Phối hợp với bộ phận văn phòng tổ chức nghiệm thu các hạng mục công việc với CĐT và với nhà thầu phụ