Tin từ báo chí

image_2021-11-24_101025

Bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản văn hóa ở Kiên Giang

  • 24 Tháng Mười Một
VHO- Thực hiện Luật Di sản văn hóa (DSVH), công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã và đang được nghiên cứu, nhận diện và phát huy các giá trị, nhằm phục vụ tốt khách đến tham quan du lịch, nghiên cứu và giáo dục truyền thống.
image_2021-11-24_101227

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và đầu tư xây cơ chế đặc thù cho thành phố Phú Quốc

  • 24 Tháng Mười Một
TTO - Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa giao Bộ Kế hoạch và đầu tư phối hợp với các bộ rà soát cơ chế phát triển thành phố Phú Quốc hiện tại, nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm một số cơ chế đặc thù cho thành phố biển đảo Phú Quốc